Jak Erasmus+ pomaga zmieniać edukację na Śląsku? Kolejna konferencja z cyklu EDUinspiracje za nami

EDUinspiracje to cykl konferencji regionalnych, których celem jest pokazanie, w jaki sposób skutecznie i efektywnie można wykorzystać fundusze europejskie na realizację zadań oświatowych w odwołaniu do priorytetów realizowanej reformy oświaty.

Drugie wydarzenie z cyklu odbyło się 12 października 2016 r. w Katowicach, w Wyższej Szkole Technicznej. W wydarzeniu uczestniczyło ok. 250 osób reprezentujących instytucje oświatowe, w tym dyrektorzy szkół oraz kadra zarządzająca placówkami edukacyjnymi. Konferencję otworzyli dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek, śląski kurator oświaty Urszula Bauer oraz poseł na Sejm VIII kadencji Izabela Kloc. Jak zapowiedział dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, spotkania z cyklu EDUinspiracje będą odbywać się w kilkutygodniowych odstępach. Najbliższe – 24 października br. w Jeleniej Górze, następne – 8 listopada br. w Grudziądzu i 9 listopada w Poznaniu.

– Podczas spotkań odbywających się w ramach tego cyklu chcemy pokazać, jak w praktyczny sposób można realizować działania w tych obszarach pracy szkoły, których dotyczy reforma edukacji – wyjaśnia dr Paweł Poszytek. To jednak nie jedyne zadanie, które zostało postawione przed uczestnikami. – Celem tej konferencji jest nie tylko to, aby spojrzeć w przyszłość. Chodzi również o to, żeby przyjrzeć się teraźniejszości, ponieważ dziś w województwie śląskim musimy sobie poradzić z wieloma wyzwaniami – powiedziała śląski kurator oświaty Urszula Bauer. Zdaniem kurator przedstawiciele jednostek oświatowych, znajdujących się w tym wyjątkowym ze względu na bogatą historię i tradycję w regionie, powinni zadbać o rozwój postawy obywatelskiej uczniów. Młodzież, w życiu której wirtualna rzeczywistość odgrywa bardzo ważną rolę, powinna również pogłębiać wiedzę o swoich przodkach i regionie.

Realizacji tych założeń służyły merytoryczne sesje warsztatowe prowadzone przez ekspertów w sześciu obszarach: „Wolontariat i współpraca szkoły z NGO”, „Doskonalenie zawodowe nauczycieli”, „Języki obce”, „Innowacyjne projekty edukacyjne – Ucz się i baw”, „Współpraca szkoły z samorządem terytorialnym” oraz „Edukacja historyczna i obywatelska”. Uczestnicy spotkania mieli okazję do pogłębienia swojej wiedzy i doskonalenia warsztatu w realizacji tak istotnych zadań, jak rozwijanie kompetencji językowych uczniów, motywowanie najmłodszych uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy, zachęcanie młodzieży do angażowania się w wolontariat.

Regionalne spotkanie to również okazja do tego, aby zastanowić się nad tym, jakie działania edukacyjne podjąć w wybranym województwie we współpracy z samorządem terytorialnym oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne. Województwo śląskie jest jednym z najbardziej aktywnych województw w Polsce, jeśli chodzi o realizację tego typu przedsięwzięć. Więcej informacji: http://eduinspiracje.org.pl/konferencje.
EDUinspiracje konferencje - Katowice

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]