Transmisja online z III edycji Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce

Już 22 i 23 czerwca b.r. w Warszawie odbywa się Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. Głównym celem tegorocznej edycji jest pogłębienie dialogu na temat uczestnictwa młodzieży w życiu społecznym oraz w dziedzinach edukacji i przedsiębiorczości. Wypracowane przez uczestników, z całej Europy i nie tylko wnioski, zostaną zaprezentowane podczas Szczytu Partnerstwa Wschodniego w Brukseli w listopadzie 2017 r.

Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego organizowane jest w ramach „Platformy 4 PW – Kontakty międzyludzkie” przy okazji odbywającego się co dwa lata Szczytu Partnerstwa Wschodniego. Do tej pory odbyły się dwa Fora Młodzieży PW: pierwsze w Kownie (Litwa) w październiku 2013 r., natomiast drugie odbyło się w Rydze (Łotwa) w lutym 2015 r. Tegoroczna edycja Forum stwarza możliwość podkreślenia zaangażowania Polski w upowszechnianie i rozwijanie dialogu z krajami Partnerstwa Wschodniego w Europie.

W dwudniowym spotkaniu w Warszawie weźmie udział ponad 300 osób – młodych ludzi, pracowników młodzieżowych
i decydentów ds. Polityki młodzieżowej z Partnerstwa Wschodniego oraz krajów europejskich zaangażowanych
w program UE Erasmus +. Swoją obecność potwierdzili m.in. Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska, Johannes Hahn –  Komisarz ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji Akcesyjnych, Martinea Reicherts, Dyrektor Generalna ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.

Podczas spotkań, warsztatów oraz panelu dyskusyjnego zostaną podjęte tematy dialogu i rozwijania współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego w obszarze młodzieży i edukacji, zaangażowania obywatelskiego młodzieży, czy aktywności młodych osób w dziedzinie biznesu. Efekty pracy uczestników Forum jak i wypracowane konkluzje będą przesłaniem do uwzględnienia w Deklaracji V Szczytu Partnerstwa Wschodniego, która zostanie przyjęta w Brukseli, w listopadzie br.

Głównymi organizatorami III edycji Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego w Polsce są:

Organizacjami partnerskimi są:

Zapraszamy do oglądania transmisji z ostatniej części wydarzenia, od godz. 16:00.

Dzień II (nagranie):

Dzień 1 (nagranie):

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]