Gadanie z kolegami na lekcji nie musi być złe

Czy możliwe jest, aby nauczyciele zachęcali uczniów do korzystania z nowinek technologicznych podczas lekcji? Czy uczniowie mogą zawierać przyjaźnie i rozmawiać z rówieśnikami z odległych krajów, siedząc w szkolnej ławce? Tak, pod warunkiem, że uczestniczą w eTwinningu. To program, który od 10 lat przyczynia się do rozwoju współpracy między szkołami z różnych państw.

Twinning oznacza łączenie (się) w partnerstwa. Od tego słowa utworzono także nazwę programu eTwinning, który jest łatwo dostępny i może przystąpić do niego każdy nauczyciel uczący dowolnego przedmiotu, a także bibliotekarz lub pedagog. Placówki, które w nim uczestniczą prowadzą własne projekty przy wykorzystaniu mediów elektronicznych, a uczniowie wybranych szkół realizują bliźniaczo podobne zadania. Dzięki takiej współpracy rówieśnicy – nie wychodząc z klasy – wzajemnie się poznają, wspólnie się uczą, cieszą z osiągniętych efektów, oswajają się z pracą w międzynarodowym środowisku, zdobywają kompetencje językowe oraz komunikacyjne. Nauczyciele, którzy angażują się w program mogą natomiast ubiegać się o kolejne stopnie awansu zawodowego, a także rozwijać swoje umiejętności językowe, pedagogiczne oraz informatyczne.

Sukces już na starcie

Program od samego początku cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W pierwszym roku funkcjonowania, czyli w 2005 r., sieć eTwinning tworzyło już ponad 13 000 szkół i 12 200 nauczycieli. Zainteresowanie inicjatywą stale rosło. I tak w 2015 r. eTwinning stał się największą społecznością szkół w Europie, obejmującą ponad 280 000 nauczycieli i 130 000 placówek. Program rozwijał się bardzo dynamicznie również w naszym kraju. Obecnie uczestniczy w nim już ponad 30 000 nauczycieli z 11 000 szkół.
Te osiągnięcia plasują Polskę w czołówce państw uczestniczących w programie – podsumowuje Mirosław Marczewski, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, w strukturach której funkcjonuje Krajowe Biuro eTwinning. Miniony rok szkolny również obfitował w sukcesy. Kolejne placówki decydowały się na realizację własnego projektu. Uczestniczący w programie eTwinning nauczyciele podejmowali coraz ciekawsze inicjatywy, będące atrakcyjną odpowiedzią na potrzeby uczniów – największych entuzjastów stosowania nowinek technologicznych w codziennym życiu.

Ochrona środowiska i lekcja tolerancji

Dowodem na to są zwycięskie projekty w konkursie Nasz projekt eTwinning 2015. Wśród ocenianych inicjatyw znalazły się bardzo oryginalne projekty, dzięki którym uczniowie nie tylko rozwijali swoje kompetencje językowe oraz umiejętności związane z wykorzystywaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, ale także zdobywali wiedzę na temat kultury i tradycji kraju partnerskiej szkoły; dowiadywali się, czym jest np. cyberprzestępczość, dlaczego warto być tolerancyjnym i pokonywać stereotypy oraz zastanawiali się, jak dbać o środowisko.
Różnorodność realizowanych projektów oraz ogromne zainteresowanie programem ze strony polskich szkół świadczą o kreatywności polskich uczniów oraz chęci i potrzebie wykorzystywania internetu w nauczaniu – podsumowuje Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej.

Cała Europa świętuje jubileusz

W programie eTwinning uczestniczą wszystkie kraje Unii Europejskiej oraz Turcja, Macedonia, Islandia i Norwegia. W 2013 r. eTwinning powiększył się w ramach programu eTwinning Plus o: Armenię, Azerbejdżan, Gruzję, Mołdawię, Ukrainę i  Tunezję. Następnie dołączyły Bośnia i Hercegowina, Liechtenstein oraz Serbia. W tym roku wszystkie te państwa świętują jubileusz eTwinningu. Inicjatywy i uroczystości, które towarzyszą obchodom w całej Europie, trudno zliczyć. Z okazji 10-lecia programu powstało m.in. nowe logo, strony internetowe poświęcone tylko tym obchodom, nowy hymn oraz ogłoszono dzień eTwinningu, obchodzony jednocześnie we wszystkich krajach uczestniczących w programie.

Najważniejszą uroczystością organizowaną w Polsce w ramach obchodów jest gala, która odbędzie się 11 września br. w Narodowym Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. W trakcie uroczystości zostaną nagrodzone instytucje najbardziej zaangażowane w realizację projektów eTwinning. Głównym organizatorem wydarzenia jest Krajowe Biuro eTwinning działające w strukturach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+. eTwinnerów, którzy chcieliby wziąć udział w tym wydarzeniu zapraszamy do zgłaszania swojej kandydatury poprzez formularz zgłoszeniowy. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego po wysłaniu zgłoszenia należy oczekiwać na ostateczne zaproszenie przesłane droga elektroniczną.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]