Fundusze europejskie na kształcenie zawodowe

Wskaźnik bezrobocia młodzieży w latach 2014-2016 spadał szybciej niż ogólny wskaźnik bezrobocia – z 21,4 proc. do 16,7 proc. Nadal jednak pozostaje on znacznie powyżej średniej unijnej. Być może reforma szkolnictwa zawodowego oraz programy Erasmus+ oraz POWER są w stanie odwrócić ten europejski trend.

O wyzwaniach, jakie stoją przed polskim szkolnictwem branżowym oraz o możliwościach, jakie daje udział w największym i najpopularniejszym unijnym programie edukacyjnym, rozmawiać będą w całej Polsce eksperci w ramach konferencji regionalnych Erasmus+ organizowanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Środki z programu Erasmus+ i POWER

Pierwsze spotkanie z cyklu regionalnych konferencji programu Erasmus+ odbyło się w województwie kujawsko-pomorskim, w Grudziądzu. Budżet wniosków z tego regionu wynosi 4 mln euro, a łączny budżet Narodowej Agencji Programu Erasmus+ w ramach projektu wspierającego zmiany w kształceniu zawodowym to ponad 100 mln euro. W 2018 r. z województwa wpłynęło łącznie 40 wniosków o dofinansowanie projektów z tego sektora. W województwie kujawsko-pomorskim od 2014 roku realizowanych jest ponad 100 projektów w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe – z czego najwięcej w Bydgoszczy (27) i w Toruniu(9). Projekty konkursowe wspierające zmiany w kształceniu zawodowym zaplanowane na 2018 r. zakładają m.in. zwiększenie współpracy szkół z pracodawcami poprzez tworzenie klas patronackich, dostosowywanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku, wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu. Erasmus+ to nie tylko program elitarny, czy skierowany do kilku wybranych szkół. Po to pojawiamy się w regionach, aby promować i zachęcać tych nieprzekonanych do aplikowania -powiedział dr Paweł Poszytek dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w trakcie konferencji w Grudziądzu. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+, prowadzi działania informacyjno-promocyjne na temat programu na terenie całego kraju.

Osoby zainteresowane pozyskaniem takich funduszy mogą znaleźć podstawowe informacje na ten temat na stronie: www.erasmusplus.org.pl.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]