Europejski Tydzień Młodzieży w 2015 roku!

27.04 – 10.05.2015

Od początku funkcjonowania europejskich programów wspierających uczestnictwo młodzieży w kształceniu pozaszkolnym, czyli w edukacji pozaformalnej, istniała silna potrzeba, by uwzględnić głos młodych ludzi w dyskusji o kierunkach rozwoju polityki młodzieżowej.

Europejski Tydzień Młodzieży (ETM) odbędzie się po raz siódmy w historii. Działania dotyczące Europejskiego Tygodnia Młodzieży będą skupiały się na priorytetach strategii Unii Europejskiej na rzecz młodzieży, a sam ETM będzie integralną częścią dialogu usystematyzowanego.

ETM to przede wszystkim okazja, aby zaprezentować program Erasmus+ Młodzież jako narzędzie, które wzmacnia potencjał młodych ludzi, zarówno na rynku pracy jak i w życiu społecznym.

Erasmus+ Młodzież to program, który poprzez doświadczenie realizacji projektu, stwarza szanse na rozwinięcie kompetencji, które przydadzą się zarówno w pracy zawodowej jak i w życiu.

Tematem tegorocznego ETM jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez wzmacnianie ich aktywnego uczestnictwo w życiu zawodowym i społecznym.

Poprzez organizację różnych wydarzeń na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim chcemy sprawić, by głos młodzieży w sprawach dla niej istotnych był słyszalny. Chcemy aby młodzież aktywnie brała udział w życiu politycznym, publicznym i rozwijała swój potencjał zawodowy oraz dzieliła się sukcesami!

 

Celami szczegółowymi ETM 2015 są:

  1. Podniesienie świadomości młodych ludzi nt. możliwości uczestnictwa w konsultacjach UE w zakresie:
    • dialogu usystematyzowanego;
    • kreowania nowych pomysłów i przestrzeni współpracy z pracodawcami, politykami i decydentami.
  2. Informowanie młodych ludzi o możliwościach wzmacniania ich potencjału zawodowego i społecznego poprzez udział w europejskich programach, a w szczególności w szerokiej ofercie programu Erasmus+.
  3. Wspieranie potencjału młodych ludzi do aktywnego uczestnictwa w  życiu społecznym, publicznym i zawodowym.

 

Nadaj nowy wymiar lokalnym działaniom z udziałem młodzieży i osób tworzących politykę młodzieżową; skieruj dyskusję o udziale młodzieży w życiu publicznym i zawodowym na nowy tor; dodaj siły i energii współpracy między władzami lokalnymi a młodzieżą, tam gdzie jest ona faktem oraz rozpocznij tę współpracę tam, gdzie jest ona dopiero pomysłem. Inspiruj, motywuj, zmieniaj na lepsze!

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]