Europejski Korpus Solidarności – szukanie wolontariusza będzie łatwiejsze

Inicjatywa Europejski Korpus Solidarności została uruchomiona rok temu (faza pilotażowa). Od grudnia ubiegłego roku młodzi ludzie z całej Europy mogą zarejestrować się na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności, aby wyrazić zainteresowanie udziałem w działaniach na rzecz solidarności. Obecnie działania takie są wspierane przez program Erasmus+ w ramach Wolontariatu Europejskiego.

W marcu 2017 r. Komisja Europejska uruchomiła nowe narzędzie – PASS (Placement Administration and Support System).  Dostęp do portalu otrzymały wszystkie akredytowane organizacje EVS.

Nabór wolontariuszy

Organizacje mogą łatwo wyszukiwać młodych ludzi, którzy zarejestrowali się na stronie Korpusu, biorąc pod uwagę dane osobowe wolontariuszy oraz preferencje określone przez potencjalnych wolontariuszy w swoich profilach. Informacje te obejmują dostępność, wcześniejszą wiedzę i doświadczenie, preferencje dotyczące typów projektów, w które chcą się angażować, oraz kraje, w których chcieliby pracować, jako wolontariusze. Organizacje mogą wyszukiwać wolontariuszy do projektów, które już otrzymały dofinansowanie w ramach Wolontariatu Europejskiego.

Promowanie projektów na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności

Od tej pory organizacje mają również możliwość promowania swoich projektów na portalu Europejskiego Korpusu Solidarności.  Zarejestrowani młodzi ludzie mogą przeszukiwać dostępne oferty wolontariatu oraz zgłaszać się za jego pośrednictwem.

Możliwość ogłaszania naborów na działania wolontariackie nie jest nowością. Z tej funkcjonalności akredytowane organizacje EVS mogą korzystać od 2014 r. w ramach bazy akredytowanych organizacji Wolontariatu Europejskiego. Od teraz organizacje mogą dodatkowo ogłaszać nabory wolontariuszy na portalu Korpusu (długoterminowe projekty z Krajami Programu).

Należy wspomnieć, że proces nie zmienia się dla organizacji i że kroki w celu stworzenia oferty wolontariatu w bazie akredytowanych organizacji wolontariackich pozostają takie same.  Organizacje, które będą chciały dodatkowo opublikować informacje na stronie Korpusu zaznaczają taką opcję w trakcie tworzenia oferty dla wolontariuszy, zaznaczając odpowiednie pole dotyczące publikacji w portalu Korpusu.

Funkcjonalność ta została opracowana z jednej strony z myślą, aby bardziej zaangażować młodzież w proces wyboru, tak, aby nie był to proces jednokierunkowy polegający na oczekiwaniu wolontariusza na kontakt od organizacji. Z drugiej strony, procedura kontaktu, wyboru i aplikowania mają być prostsze.

Wszystkie informacje znajdują się w Przewodniku, na stronie Europejskiego Korpusu Solidarności.

W razie dalszych pytań prosimy o kontakt z zespołem wsparcia Europejskiego Korpusu Solidarności pod adresem EAC-EYP@ec.europa.eu.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]