Karta Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego – bliski termin składania wniosków

Ponad 4000 europejskich uczelni, w tym 277 uczelni z Polski, posiada obecnie Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE – Erasmus Charter for Higher Education) uprawniającą do udziału w programie Erasmus+. Jego zasady przewidują coroczne ogłaszanie konkursu wniosków o uzyskanie Karty ECHE.

Ponieważ jeszcze nie wszystkie polskie szkoły wyższe uzyskały prawo do korzystania z możliwości programu, przypominamy o najbliższym terminie składania wniosków o Kartę, który upływa 22 maja br. o godzinie 12:00 czasu środkowoeuropejskiego.

Szczegóły dotyczące sposobu wnioskowania oraz wszelkie niezbędne dokumenty znajdują się na stronie Agencji Wykonawczej ds. Kultury, Edukacji i Sektora Audiowizualnego.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]