Debata oksfordzka nad tezą: „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”

Od 26 do 27 stycznia 2017 roku w Katowicach odbyła się konferencja programowa Narodowego Kongresu Nauki w Katowicach organizowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Uniwersytet Śląski. Uczestnicy obrad omawiali kwestie związane ze ścieżkami kariery akademickiej i rozwojem młodej kadry naukowej.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była debata oksfordzka pod tezą „W Polsce warto iść na studia doktoranckie”. Spotkanie, organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Uniwersytet Śląski, odbyło się 26 stycznia o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej (Katowice, ul. Bankowa 11A). Spotkanie skierowane było do studentów, doktorantów oraz młodych naukowców.

Dyskusja dotycząca studiów doktoranckich toczyła się pomiędzy dwoma czteroosobowymi drużynami. W skład drużyny z Krakowa wchodzili: dr Olga Błyskal, mgr Piotr Szefer, lic. Marcin Kumięga oraz Rafał Lega. Drużynę z Katowic i Poznania reprezentowali: mgr Jan Piosik, mgr Anna Skiendziel, Patryk Ziaja oraz lic. Marta Kania.

Celem debaty było przedstawienie argumentów obu stron sporu w sposób mający przekonać słuchaczy do zajęcia stanowiska „za” lub „przeciw” postawionej tezie. Dyskusja miała ukazać również problem z różnych punktów widzenia. O tym, którą stronę sporu będą reprezentować, poszczególne drużyny dowiedzieli się na godzinę przed debatą.

W jury zasiedli: dr Paweł Strojny z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, mgr Grzegorz Piątkowski – rzecznik praw absolwenta w MNiSW oraz mgr Marcin Lewandowski – prezes Stowarzyszenia Nowe Przestrzenie. Debatę poprowadził koordynator I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich lic. Paweł Nowak.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]