Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – głos młodych w Europejskim Tygodniu Młodzieży

9 maja w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się debata Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim organizowana przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.

Wspólnie z młodymi ludźmi oraz ekspertami dyskutowaliśmy o nowych technologiach cyfrowych wykorzystywanych w wolontariacie. Wydarzenie odbyło się w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży pod hasłem Twórz, Działaj, Włącz się. Uroczystość otworzył dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek, a słowo wstępu do uczestników wygłosiła minister cyfryzacji Anna Streżyńska oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Marzena Machałek.

Cyfrowo, a jednak offline

Polskie obchody ETM skupiły się na tematyce zmian technologicznych. Postępujący rozwój społeczeństwa cyfrowego wymaga innych niż dotychczas narzędzi wspierających zaangażowanie, a jednocześnie nadal istotne są w nim wartości takie jak solidarność, zaangażowanie społeczne, wielokulturowość. Wzmacnia je program Erasmus, który jest realizowany w Europie od 30 lat. Mateusz Jeżowski z działu badań i analiz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podkreśla wpływ tego programu na kształtowanie się kompetencji młodych osób. Z badań przeprowadzanych przez FRSE wynika, że program Erasmus+ jest doskonałym narzędziem, by rozwijać swoje kompetencje zawodowe oraz tzw. kompetencje miękkie. Z badań REY, których szersza publikacja zapowiedziana jest na jesień br., wynika, że uczestnicy programu Erasmus+ Młodzież promują wśród młodych szacunek dla innych kultur. Tak wskazuje 72 proc. badanych. 69 proc. młodych wskazuje na aspekt rozwijania kompetencji kluczowych. 95 proc. młodych ludzi podkreśla, że dzięki wyjazdowi nauczyło się pracować w grupie, a 94 proc. wskazało, że udział w projekcie wzmocnił ich kompetencje językowe.

By pokazać siłę, jaką ma wolontariat, do udziału w uroczystości zostali zaproszeni przedstawiciele organizacji, które realizowały projekty w ramach programu Erasmus+. Wzięły one udział w Youth Lab, w czasie którego musiały przekonać uczestników Europejskiego Tygodnia Młodzieży do głosowania na swoją organizację. Mieli na to trzy minuty. Serca uczestników zdobył Paweł Śpioch z Fundacji Akademii Podmiotowego Wspierania Młodzieży, który wyrapował sobie zwycięstwo.

Ważnym punktem obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży była debata Cyfryzacja otwiera przed nami granice wyobraźni – współczesne formy zaangażowania młodych w społeczeństwie obywatelskim. Zaproszeni prelegenci – socjolog i rektor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie Marta Komorska, prorektor Warszawskiej Szkoły Filmowej Maciej Szcześnik, bloger Halo Ziemia Konrad Kruczkowski, dyrektor departamentu kompetencji cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji Robert Król oraz przewodniczący Rady Dzieci i Młodzieży RP Adam Janczewski – dyskutowali na temat nowych narzędzi cyfrowych budujących aktywne społeczeństwo online.

Całe wydarzenie zakończył koncert zespołu Lilly Hates Roses, który był transmitowany przez Polskie Radio Program Czwarty.

[whitespace]
Europejski Tydzień Młodzieży

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]