Jak wspierać dialog edukacji z biznesem? – EDUInspiracje w Białymstoku

Za nami pierwsza w tym roku konferencja z cyklu EDUinspiracje! 21 lutego 2017 r. na Uniwersytecie w Białymstoku zgromadziło się ponad 150 przedstawicieli z regionu podlaskiego. Konferencja adresowana była do samorządowców, dyrektorów szkół, nauczycieli oraz innych pracowników placówek oświatowych i ośrodków doskonalenia zawodowego. Spotkanie zostało zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Pani Minister Teresa Wargocka, otwierając konferencję, zaprezentowała kierunki zmian w systemie kształcenia zawodowego. Podczas wydarzenia zostały przedstawione najważniejsze programowe obszary zmian proponowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. W oficjalnym otwarciu konferencji EDUinspiracje wzięła również udział Jadwiga Mariola Szczypiń, Podlaska Kurator Oświaty. Zaprezentowała wyzwania dla edukacji zawodowej w regionie. O potrzebach kształcenia zawodowego mówił także dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB, JM Rektor Uniwersytetu w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczył także dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE oraz Andrzej Wyczawski, Członek Zarządu FRSE, Dyrektor Erasmus+. Spotkanie poprowadził Tadeusz Wojciechowski, Zastępca dyrektora pionu analityczno-badawczego i wydawnictwa.

Dzięki warsztatom tematycznym uczestnicy konferencji EDUinspiracje mieli możliwość pogłębienia swojej wiedzy na temat priorytetów programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli. Zaprezentowane zostały możliwości wsparcia oferowane przez program oraz sposoby tworzenia partnerstwa strategicznego między europejskimi instytucjami. Ważnym punktem warsztatów była również sesja tematyczna poświęcona nauczaniu języków obcych do celów zawodowych, w trakcie której uczestnicy poznali internetowe zasoby, jakimi dysponuje Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji oraz kwartalnik „Języki Obce w Szkole”. Omówione zostało również doradztwo edukacyjno-zawodowe Euroguidance  oraz narzędzia udostępnione na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

W panelu dotyczącym innowacyjnych projektów edukacyjnych uczestnicy dowiedzieli się, w jaki sposób metoda projektowa może zachęcić uczniów do nauki zawodu oraz które przedsięwzięcia programowo i finansowo wspierane są przez FRSE. O świadomej i dobrowolnej pracy na rzecz osób, organizacji i instytucji dyskutowano z kolei w sesji tematycznej poświęconej zagadnieniu wolontariatu, który bardzo często w karierze zawodowej młodych ludzi staje się pierwszym krokiem na rynku pracy. Projekt Wolontariat Europejski (EVS) to kolejna propozycja programowa Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i jednocześnie jeden z przykładów dobrych praktyk, który podczas konferencji EDUinspiracje przedstawili eksperci Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkanai znajdujących się na Flickrze FRSE!
EDUinspiracje Białystok

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]