9 maja – więcej niż Parada…

Co roku Paradzie Schumana towarzyszy Miasteczko Schumana – uliczny festyn w centrum Warszawy, miejsce spotkań i rozmów z ekspertami, prezentacji najciekawszych inicjatyw organizacji pozarządowych, instytucji publicznych, a także konkursy, animacje, gry edukacyjne. A jeśli mowa o edukacji, to wśród uczestników nie może zabraknąć Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, której eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące funduszy europejskich, stypendiów zagranicznych oraz możliwości, jakie tworzy program Erasmus+. Tematem tegorocznej Parady Schumana jest  Europejski Rok na Rzecz Rozwoju.

„Parada Schumana jest spotkaniem ludzi życzliwych, nie przeciw komuś, ale za czymś. W tym dniu świętujemy naszą europejskość. Co ważne, Parada Schumana to miejsce w którym mówi się o wyzwaniach które stoją przed Europą. Ukraina, euro, szanse dla młodych na rynku pracy, niepełnosprawność – to tematy, które dotąd poruszaliśmy. W tym roku przy okazji Parady Schumana chcemy pokazać w jaki sposób Unia Europejska realizuje misję solidarności poza swoimi granicami.” – Anna Radwan, Prezes Fundacji Schumana.

Wraz z organizacjami działającymi w ramach Grupy Zagranica (polskie organizacje pozarządowe zaangażowane we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną i edukację globalną) przedstawimy z różnych perspektyw jak Polska i Europa pomagają w odległych regionach. Będzie to także okazja poznania projektów realizowanych w Afryce, Azji i Ameryce Południowej, spotkań z ekspertami, wzięcia udziału w warsztatach i grach edukacyjnych. Będziemy mówić m.in. o pomocy humanitarnej, prawach człowieka, wolontariacie, edukacji globalnej, sprawiedliwym handlu, zrównoważonym rozwoju i ekologii, sytuacji emigrantów Europie, czy programie Polska Pomoc. W Miasteczku swoje działania poza Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji zaprezentują m.in.: Polska Akcja Humanitarna, Salezjański Wolontariat Misyjny, Amnesty International.

„Zależy nam, aby upowszechniać tematykę pomocy rozwojowej i edukacji globalnej w polskim społeczeństwie. Cały czas zbyt niska jest świadomość, że globalnie Polska jest krajem bogatym i z tego tytułu powinniśmy robić zdecydowane więcej na rzecz walki zvubóstwem i poprawy jakości życia w krajach na niższym poziomie rozwoju.” – podkreśla Jan Bazyl, Dyrektor Grupy Zagranica.

Gra boliwijska, korzystanie z energorowerów produkujących prąd, „Afrykańskie memory”, warsztaty „Stop dyskryminacji” to niektóre z atrakcji przygotowanych dla uczestników. Nie zabraknie muzyki z wszystkich stron świata. W specjalnie na tę okazję przygotowanym pawilonie odbędą się otwarte debaty z udziałem ekspertów m.in. z Grupy Zagranica, Amnesty International, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Będziemy poruszać takie tematy, jak założenia i realizacja programów współpracy rozwojowej w Polsce i UE, prawa człowieka, czy bardziej specyficzne problemy, jak dostępność wody w Azji Centralnej.

„Globalna edukacja pomaga nam uświadomić sobie skalę oddziaływań ludzkich aktywności, także tych małych i codziennych. Organizm, jakim jest świat, musi znać swoje poszczególne części, żeby funkcjonować sprawnie. Nie zostawajmy obojętni na żaden jego kraniec, a sieć wzajemnych powiązań na globie budujmy pozytywnie  – poprzez wyciągnięcie pomocnej dłoni.” – apeluje Abdulcadir Gabeire Farah, Prezes Fundacji dla Somalii.

Jak co roku w Miasteczku wezmą udział także instytucje publiczne i europejskie. Atrakcje przygotowane przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej, we współpracy z Fundacją Ekonomiczną Polska-Afryka Wschodnia to przede wszystkim ciekawe gry edukacyjne i atrakcyjne konkursy z nagrodami. W Miasteczku będzie można także zdobyć informacje o funduszach europejskich, stypendiach zagranicznych, programie Erasmus+, poznać działalność takich instytucji unijnych, jak Parlament Europejski, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Frontex. Europejscy wolontariusze Fundacji Schumana, którzy na co dzień pracują w przedszkolach specjalnych oraz w ośrodku szkolno-wychowawczym w Laskach, razem z pracownikami tych instytucji przedstawią własny program animacji związanych z wolontariatem i integracją osób z niepełnosprawnością. Będziemy także promować inicjatywy międzypokoleniowej współpracy i wolontariat seniorów.

„Udział w Miasteczku Schumana będzie okazją do spojrzenia na temat pomocy rozwojowej z innej, nieznanej jeszcze dla nas perspektywy. Poprzez wymianę doświadczeń z przedstawicielami organizacji działających w innych obszarach i na innych kontynentach, chcemy jeszcze dokładniej poznać możliwości i szanse jakie daje edukacja globalna.” – mówi Marcin Zybała z Instytutu Wschodnich Inicjatyw.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]