30 czerwca 2020 (15:00-16:00) zapraszamy na webinarium Erasmus+ Virtual Exchange: możliwości dla polskich uniwersytetów i organizacji młodzieżowych

Erasmus+ Virtual Exchange to inicjatywa Komisji Europejskiej powołana w celu poszerzenia zasięgu programu Erasmus+, promująca dialog międzyludzki za pośrednictwem wirtualnych wymian – z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Projekt ten jest przełomowym sposobem zaangażowania młodych ludzi w naukę międzykulturową przy współpracy z organizacjami młodzieżowymi i uniwersytetami. W Erasmus+ Virtual Exchange może wziąć młodzież w wieku 18-30 lat mieszkająca w Europie i południowym regionie Morza Śródziemnego.

Zapraszamy Państwa na webinarium, które przybliży założenia inicjatywy Erasmus+ Virtual Exchange (EVE). Spotkanie skoncentruje się na tematyce wirtualnych wymian i tego, w jaki sposób uniwersytety i organizacje młodzieżowe w Polsce mogą w pełni wykorzystać możliwości oferowane przez EVE, tak aby zaangażować młodych ludzi w bezpieczne i satysfakcjonujące wspólne działania online. Projekt ten jest szczególnie istotny w obecnym czasie pandemii COVID-19, gdy większość uniwersytetów w Europie i na świecie pracuje nad wdrożeniem zajęć dydaktycznych online, badając narzędzia i metody, które mogą zagwarantować ciągłe zaangażowanie studentów i ich aktywny udział w zajęciach.

Program Webinarium:

15.00: Przywitanie uczestników, FRSE, Polska Narodowa Agencja Erasmus+

15.05: Przedstawienie projektu Erasmus+ Virtual Exchange, Fabio Nascimbeni

15.20: Nadchodzące wydarzenia i możliwości EVE, Amany Ben Lakhdar, Rawan Tahboub, Sara Pittarello

15.45: Pytania i odpowiedzi

16.00: Zakończenie Webinarium

Rejestracja na stronie wydarzenia

Webinarium skierowane jest do kadry polskich uniwersytetów (w szczególności odpowiedzialnej za stosunki międzynarodowe uczelni, do profesorów i wykładowców) oraz pracowników organizacji młodzieżowych.

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]