16 milionów euro w akcji “Partnerstwa współpracy szkół”

Począwszy od konkursu 2018 r. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolonej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję w Polsce wyniesie ok. 16 mln euro.

Akcja skierowana jest wyłącznie do szkół, przedszkoli oraz ośrodków prowadzących szkoły realizujące obowiązek szkolny i obowiązek nauki (wykaz organizacji i władz edukacyjnych uprawnionych do uczestnictwa w akcji KA1 oraz akcji KA2 Partnerstwa strategiczne–współpraca szkół), a głównym celem jej wprowadzenia jest promowanie mobilności uczniów, a także zachęcenie tych placówek, które nie brały udziału w projektach finansowanych w ramach programu Erasmus + do aplikowania.

Nowe projekty będą miały uproszczone zasady finansowania, prostszy formularz wniosku. Oznacza to, że znacznie więcej projektów zostanie dofinansowanych, a zatem otrzymanie dofinansowania będzie dużo łatwiejsze niż w ubiegłych latach. – mówi Alicja Pietrzak, dyrektor Biura Edukacji Szkolnej i Młodzieży, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Zachęcamy szkoły do udziału w akcji zarówno w roli koordynatorów składających wnioski, jak i w roli partnerów w projektach składanych do innych Narodowych Agencji w Europie – dodaje.

Jak to działa?

Projekty współpracy szkół mają na celu rozwój współpracy międzyszkolnej wśród krajów Wspólnoty. Projekty mają wzmacniać potencjał szkół we współpracy międzynarodowej, pozyskiwaniu wiedzy i umiejętności. Poprzez międzynarodowe wymiany grup uczniów  promowane będą wartości związane z tolerancją i włączeniem społecznym.

Szczegółowe informacje nt. działania i finansowania akcji „Partnerstwa współpracy szkół” można znaleźć na stronie: https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/edukacja-szkolna/akcja-2/ oraz w Przewodniku po programie Erasmus+ 2018 (https://2014-2020.erasmusplus.org.pl/dokumenty/).

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]