24
wrz
2020
Webinarium o dodatkowym konkursie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach akcji 2 – Partnerstwa [...]
Data rozpoczęcia:
24 września 2020
Miejsce:
Online
Kategoria wydarzenia:
Edukacja Szkolna

Opis wydarzenia

Komisja Europejska reagując na wyjątkową sytuację, z którą mamy teraz do czynienia, a związaną z pandemią civid-19, zdecydowała o specjalnym wsparciu szkół, instytucji kultury i innych organizacji poprzez ogłoszenie dodatkowego konkursu wniosków w programie Erasmus+.

Do udziału w konkursie zapraszamy szkoły i inne instytucje, które chciałyby realizować projekty w dwóch obszarach tematycznych:

  1. Partnerstwa na rzecz gotowości do edukacji cyfrowej (KA226)
    przygotowanie systemów kształcenia i szkolenia na podjęcie wyzwań związanych z niedawnym nieoczekiwanym przejściem na naukę przez Internet i na odległość.
  1. Partnerstwa na rzecz kreatywności (KA227)
    zaangażowanie instytucji wraz z organizacjami z sektora kultury i sektora kreatywnego w działania, które mają zwiększyć świadomość europejską i wzmocnić ich pozycję jako innowatorów w swoim lokalnym środowisku.

Termin składania wniosków w dodatkowym konkursie upływa dnia 29 października 2020 o godz. 12.00.

Cele wydarzenia

Przekazanie uczestnikom pakietu informacji o DODATKOWYM konkursie wniosków o dofinansowanie projektów typu „Partnerstwa strategiczne” (realizowany na zasadach projektów KA201) dla sektora Edukacji Szkolnej, dotyczących gotowości do prowadzenia edukacji cyfrowej (Partnerships for Digital Education Readiness) oraz kreatywności (Partnerships for Creativity).

Harmonogram wydarzenia

  • 14.00 – 15.00 Założenia dodatkowego konkursu
  • 15.00 – 15.30 Sesja pytań i odpowiedzi

 

Koordynatorzy wydarzenia

Agnieszka Fijałkowska

email: afijalkowska@frse.org.pl

tel: 22 46 31 210

Zobacz nadchodzące wydarzenia