Rekordowa liczba złożonych wniosków w programie Erasmus+

W sektorze kształcenie zawodowe nastąpił ponad pięćdziesięcioprocentowy wzrost wniosków składanych w tej perspektywie finansowej. Jesteśmy jednym z niewielu państw, w których od początku programu liczba wniosków nieustannie rośnie – podobną tendencję możemy zaobserwować jedynie w Grecji oraz na Węgrzech i Cyprze.

W tym roku odnotowano wpływ ponad tysiąca wniosków, co daje nam drugie miejsce w Europie – ustępujemy jedynie Turcji (2 450 wniosków). Za nami znalazły się takie kraje jak: Hiszpania (630), Niemcy (618) i Francja (531).  Na zainteresowanie tematem kształcenia zawodowego w Polsce ma wpływ coraz większa świadomość wśród decydentów, nauczycieli oraz przedstawicieli biznesu. Wspólne działania prowadzą do zwiększenia inwestycji w tym obszarze, również poprzez wykorzystanie środków unijnych. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że od 2014 FRSE dysponuje dodatkowymi środkami na realizację projektów w sektorze VET z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, co znacząco podnosi szanse na otrzymanie dofinansowania.

Edukacja dorosłych w czołówce europejskiej!

W tym roku Narodowa Agencja programu Erasmus+ dysponuje większym budżetem na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji dorosłych – nie tylko z programu Erasmus+, ale również, po raz pierwszy z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Rekord ilości składanych wniosków został pobity również w sektorze Edukacja dorosłych (Mobilność kadry edukacji dorosłych). To najlepszy wynik od trzech lat. Narodowa Agencja odnotowała wyjątkowo duży wzrost wniosków w tym obszarze – o ponad 50% więcej niż rok temu, co daje 3. miejsce w Europie, po Turcji i Hiszpanii.

Wśród wnioskodawców znalazło się wiele instytucji kultury, co jest szczególnie ważne, zwłaszcza że
w tym roku obchodzony jest Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Wyników konkursu wniosków można się spodziewać już na początku maja.

 

 

Zobacz inne Aktualności

Erasmus+

Ankieta dotycząca oceny modelu finansowania w programie [...]

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety przygotowanej przez Ecorys, międzynarodową firmę badawczą, w imieniu Dyrekc[...]
Edukacja Szkolna

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie w konkursie 2021 w A[...]

Serdecznie zapraszamy na spotkanie na platformie ZOOM wszystkich zainteresowanych programem Erasmus+, którzy zamierzają [...]
Edukacja Szkolna

Dni otwarte Edukacja Szkolna – Akcja 1 – online

W dniach 29 kwietnia oraz 5 maja 2021 zapraszamy na Dni Otwarte dla osób chcących złożyć wnioski w tegorocznej edycji ko[...]